Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah"ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.

Tefekkür