Sevme ve sevilme birbirinin içine girmiştir, birbirinin içinde erimiş iki nurdur, seven kişi sevilir de.

Biz sevgi için yaratıldık.