Kuran"ın yeterli olduğuna inanmayı ve anlatmayı suç haline getirmişler. Buna karşı sürekli Kuran ayetleriyle Kuran"ın yeterliliği anlatılmalı.

İslam Dini