Kuran"a sıkı sıkıya sarılan insanın zihninde hiçbir karışıklık olmaz. Allah"ı bıraktığın an zihin karışıklığı başlar, Allah korusun.

İslam Dini