Bilim, Allah"ın sanatını anlama ilmidir. Allah"ın sanatını anlamak çok zevkli ve iç açıcıdır. O yüzden bilim çok kıymetlidir.

Tefekkür