İnsanlar Allah"ı düşünmeyi, sevmeyi unuttuklarında hem samimiyetten hem sevgiden uzaklaşıyorlar. Allah insanların Kendisini düşünmesini ister.

Tefekkür