“Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz.” — Zariyat Suresi, 47 20’nci yüzyılda ispatlanan evrenin genişlediği gerçeği 14 yüzyıl önce Kuran’da bu şekilde bildirilmiştir.

İslam Dini