Kuran"ı yaşamak için tüm benliğiyle Allah"a yönelen ve teslim olana Allah sevecek dostlar yaratır.

İslam Dini