Cehd Müslümanın gayretini ifade eder. Cehd insanın nefsine karşı mücadelesidir. İlimle irfanla geceli gündüzlü gösterilen gayret cehddir.

İslam Dini