Allah"a ve Kuran"a itaatli olmak insanı halim ve güzel huylu yapar. Asi insan ise aksi olur. Asilik kavgalara, anlaşmazlığa sebep olur.

İslam Dini