Ahirette küfre her nimetin hesabı tek tek sorulacak. Küfrün ahiretteki sorgulaması çok uzun ve sıkıntılı olacaktır.

İslam Dini