İnsan, Gaffar (merhametlilerin en merhametlisi), Halim (kullarına karşı çok yumuşak olan) ve Tevvab (bağışlayan ve esirgeyen, tevbeleri kabul edip günahları iyiliklere çeviren) olan Rabbimiz"e sığınmalıdır.

İslam Dini