İnsanların birbirleriyle hem kişilik hem de dış görünüş olarak bu kadar farklı olması Allah"ın yaratma sanatıdır.

Tefekkür