Bütün dikkati, sevgiyi Allah’a vermek lazım.

Biz sevgi için yaratıldık.