İnsan eğlenirken de müzik dinlerken de Allah’a yakındır. Gelenekçi Ortodoks İslam’ı savunanların ise anlattıklarıyla yaşadıkları birbirine uyumlu değildir. Kendi kafalarına göre hüküm veriyorlar. Kuran’a göre, din her yerdedir, Allah her yerde anılır.

İslam Dini