Zaman insan için geçerli bir kavramdır. Allah Katında, önce ve sonra yoktur. Zaman beyninin bir şeyi diğeriyle kıyaslayıp ortaya koyduğu bir kavramdır. Allah zamandan münezzehtir.

İslam Dini