Allah’ın sanatı Allah’ı anlamak için çok güçlüdür. Kökü görülmeyen bir mandalina ağacının en üst dallarına kadar tüm yaprakları beslemesi, karanlık toprağın içinden vitamini suyu bulması, tek tek mandalina çekirdeklerini inşa etmesi muazzam bir sanattır. Sadece bunu gören insan hemen Allah’a yönelir. Bu kadar detaylı sanatı olan Allah’ı haşa önemsiz gibi görmek insanlar üzerindeki şeytanın etkisinden kaynaklanıyor. Yolun kenarındaki bir çiçek, kedi, müminler, münafıklar, kafirler, Allah dünyada her bir detayda bin bir farklılık yaratıyor.

Tefekkür