Müminlerin kaderi mükemmeldir. İstinasız mükemmeldir. Küfrün kaderi ise perişanlıktır.

İslam Dini