Allah her şeyde tecelli eder; çiçekte tecelli eder, çiçeği severiz. Çocukta tecelli eder, çocuğu severiz. Kadında tecelli eder, kadını severiz. Tecelliyi iyi bilecek insanlar.

Biz sevgi için yaratıldık.