Mümin için her şey hayırlıdır. Allah mümini hep hayırla sarar. Sağa dönse hayır sola dönse hayır olur.

İslam Dini