Sonsuzluğa açılan sevgi Allah için sevmekle olur. Bu, bitmeyen tam tersine insanın vicdanına göre sürekli gelişen bir sevgidir.

Biz sevgi için yaratıldık.