Emr-i maruf nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten men etmek Müslümanlar için farzdır, bu Müslümanın sorumluluğudur. Allah’ın emrini bildirildiği için kimsenin kızması, gücenmesi olmaz.

İslam Dini