Sevdiğimiz birini sonsuz evvelde ve sonsuz sonrada da sevmiş oluyoruz. Allah ile doğrudan bağlantıda, Allah’ın büyüklüğünün iyi bilinmesi durumunda sonsuz sevgi başlamış olur. Yeter ki samimi olunsun, yeter ki Allah’ın büyüklüğü unutulmasın.

Biz sevgi için yaratıldık.