Kuran"a tabi olmadıkça ruhta ferahlık olmaz. Kuran bize makul, dengeli ve akıllı olmayı öğretir

İslam Dini