Dindar olmak Allah’ı çok iyi görmek, çok iyi anlamaktır. Allah’ın büyüklüğünü çok iyi kavrarsan en dindar sen olursun. Dindar olmak kendine eziyet etmek değildir. Dindar olduğunda Allah o insana hayatı güzelleştirir ve kolaylaştırır.

İslam Dini