Kuran’da anti semitizm yoktur. Tam tersine Kuran’da Musevilere sevgi, şefkat ve saygı vardır. Müslümanlar Hristiyanlara ve Musevilere dostlukla, sevgiyle yaklaşırlar. Allah Kitap ehlinin yemeğini Müslümanlara helal kılmıştır. Kitap ehlinden kadınlarla evlilik helal kılınmıştır. Bu kadar yakın ilişki helal olduğuna göre Kitap Ehlini düşman olarak gören zihniyetin Kuran’da olması imkansızdır.

İslam Dini