Şans diye bir şey yoktur. Her olayı Allah yaratır. Kaderde olan gerçekleşir.

İslam Dini