Müminler birbirlerinin kardeşidir ve velisidir. Veli ne demektir Diğer müminin her şeyinden öz kardeşin gibi, annen baban gibi senin sorumlu olmandır.

İslam Dini