Allah Kendi Ruhu olan müminlere sürekli iyilik yaratır. Ölü olan varlıklara ise sürekli felaket ve bela yaratır. Nefis de sürekli negatif güçleri toplayan ve bedene tesir etmeye çalışan, bütün negatiflikleri ruha empoze etmeye çalışan bir güçtür. Buna karşı ruh direnerek zafer kazanır.

İslam Dini