İnsanları, bitkileri, hayvanları tüm görüntüyü yaratan Allah. Biz her sevdiğimizde Allah’ı seviyoruz. Tüm sevgiler Allah’adır. Sevgiyi de etkilenmeyi de yaratan Allah’tır.

Biz sevgi için yaratıldık.