Irkçılık haramdır. Türk milliyetçiliği ırkçı değildir, hars milliyetçiliğidir. Hars milliyetçiliğinde hiç kimse ırkına ya da etnik kökenine göre ayrıma maruz kalmaz.

İslam Dini