İnsanların çoğu doktorun Allah’ın tecellisi olduğunun, ilacın da bir vesile olduğunun farkında olmadığı için acı çekiyor. Allah’ı unutmak insanlara hep sıkıntı getiriyor. Hastalığı veren de şifayı veren de Allah’tır.

İslam Dini