Din hayatın her yerindedir. “Dini siyasete karıştırma” demek doğru bir söz olmaz. Doğru olan “samimi olmayan şekilde dini siyasete karıştırma” olmalıdır. İyilik yapmak, fakiri koruma, dürüst olma, adil olma dinin vasıflarıdır. Samimi dindar olan bir siyasetçi tüm bu değerleri korur. “Dini siyasete alet etme” diyerek dini hayatın dışarına çıkarmaya çalışmak doğru olmaz. Allah’tan dinden bahseden bir insanı dini siyasete alet etmekle itham etmek yanlış bir bakış açısıdır. Birisi hiç dinden, Allah’tan bahsetmiyorsa “işte bu dini siyasete alet etmiyor” demek doğru değildir. Bir insan makamı, konumu ne olursa olsun Allah’ı dini anar, dinden bahseder ve bu bir güzelliktir. Hiç dinden bahsetmeyene laiktir demek doğru bir bakış açısı olmaz.

İslam Dini