Müminler birbirlerinin kardeşidir ve velisidir. Veli ne demektir? Diğer müminin her şeyinden öz kardeşin gibi, annen baban gibi senin sorumlu olmandır. Velayet sistemi olduğunda fakirlik, yokluk, yalnız kalma diye bir şey olmaz.

İslam Dini