Her mümin Kuran’la birlikte yaratılır. Her mümin Allah’ı tanımış, Allah’ı sevmiş olarak yaratılır. Allah’a inanmayanlar ise ruhu olmayan makinalar olarak yaratılmıştır. Dinsizleri görünce kardeşlerimizin telaş etmesi gereksiz olur. (A9TV; 1 Kasım 2017)

İslam Dini