Müminin kaderi Müslümanlarla birlikte yaratılmıştır

İslam Dini