Kuran alabildiğine özgürlük getirir. Kuran’daki hürriyet dünyadaki en yüksek hürriyettir. Kuran’a tam uyanlar hürriyeti uçsuz bucaksız yazar. Kuran’a tam uyan insanın üzerinde hiçbir baskı olmaz.

İslam Dini