Mümin her zaman sevinç, neşe içinde olacak, Allah"ın hükmüne razı olacak. Hz. Mevlana diyor, “Ben vefat ettiğimde bayram yapın” diyor. Şeb-i Arus, onun için bu çalgılarla raks eder Mevleviler.

Tefekkür