Müminler arasında taraf olunmaz. Müminler arasında ittifak olur, birlik olur, uhuvvet olur, vahdet olur. Haramdır aksi.

Tefekkür