Bütün konuşmaları Allah yaratır, kul hiçbir şey yapamaz. Allah insanın ağzını, gırtlağını vesile kılar biz de onları dinleriz. Bu, bütün insanlar için böyledir. Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah’ındır.

Tefekkür