Sen kendini biliyorsan Allah’ı biliyorsun demektir.

Tefekkür