Emanet bir ruh konmuş içimize, en zayıf maddeden yapılmışız. Kaya kuvvetli, çelik kuvvetli, demir kuvvetli, hepsi kuvvetli; ama et-kemik en çürük maddedir. Hemen dağılır. Hemen çürür, hemen parçalanır. Onun içindeki ruh orada bekliyor. Et-kemik öldüğünde o serbest hale geliyor.

Tefekkür