Tarihi Allah yönlendirir ve tarihin yönlendirilmesinde görevli kullar vardır dünyada, gizli kullar vardır. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından ilhamla yönlendirilir.

Tefekkür