Eğer imanı olmazsa insan bütün şevkini, yaşama azmini kaybeder. Allah aşkıyla hareket eden şevkli olur. Ne bunalıma girer, ne strese girer. Öbür türlü insan duygusallığa, romantizme, üzülmeye, korkuya açıktır.

Tefekkür