Duygusallık, romantiklik imanın çelik zırhına çarptığında direk aşağıya düşer. Akılcılığın berraklığı, güzelliği, sarihliği ortaya çıkar, kristal gibi.

Tefekkür