Hepimiz ahirete gideceğiz. Gitmedik hiç kimse kalmayacak. Cenab-ı Allah güçlü bir imtihandan, denemeden geçiriyor. Bu eğitim olmadan normal insan olamıyoruz.

Tefekkür