Beden imanı tanıyor. Beden ve hücreler imanı seviyor. İmanla mutlu oluyor hücreler. O zaman hücre hakkıyla yaşamaya başlıyor, sağlıklı yaşıyor. Hasta olmuyor yani. Öbür türlü hasta oluyor.

Tefekkür