Bilgi benzin gibidir. Bilgiyi doldurdun mu beynine ondan sonra o insan mükemmel hareket eder. Ama bilgi yoksa benzin olmayan araba gibi hareket etmez. Bir şey de yapamaz, savrulur.

Tefekkür