Kuran"ın zahirinden herkes istifade ediyor ama ledün kısmı, Hurufu Mukatta"nın anahtar çözümlerini hiç kimse bilmiyor.

Tefekkür