Kuran aynı zamanda akıllı olmanın kitabıdır.

Tefekkür